خبر اسیدپاشی در قزوین صحت ندارد

رئیس مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خبر منتشر شده مبنی بر اسیدپاشی در شهر محمدیه قزوین و آسیب دیدگی ۲ نفر را رد کرد.